Sukovou stezkou

V sobotu 3.5. 2008 se koná 38. ročník pochodu Sukovou stezkou. Start je v Kulturním domě Josefa Suka mezi 8:30 - 9:30 hodinou. Startovné 10 Kč pro každého. Pěší trasy 6, 25 a 30 km a cyklotrasy 28 a 35 km začínají a končí v Sedlčanech,

pěší trasy 11, 14 a 16 km končí v Křečovicích. Kontrola v Křečovicích 11 -14 hodin. Autobus z Křečovic odjíždí ve 14 hodin, jízdné je 14 Kč a 7Kč pro děti. Každý dostane diplom.
Zdrávi došli!

Od/kdy: 
3. Květen 2008
oddíly: