Pochod za Kelty

Na "Pochod za Kelty" se vydáme v sobotu 27.9.2008 v 6:30 autobusem ze stanoviště č. 10 do Prahy, poté vlakem do Berouna. Odtud již pěšky 13 km pochod přes rozhlednu Děd na Zdejcinu a při Berounce do Stradonic.
Vystoupáme na Hradiště, kde bývalo rozsáhlé keltské oppidum. Romantickým údolím Habrového potoka dojdeme do Nižboru. Zde navštívíme zámek, kde je zajímavé keltské muzeum. Pak už nás čeká cesta domů hromadnými dopravními prostředky. Příjezd do Sedlčan po 19. hodině.

Od/kdy: 
27. Září 2008
oddíly: