Vánoční pochod 2009

Na Vánoční pochod zveme tradičně malé i velké. Sejdeme se 19.12.2009

v 9 hodin u kulturního domu. Startovné činí 10 Kč za osobu. Půjdeme k Jonáši, kde na nás čeká stromeček s dárky. Vezměte  s sebou něco pro lesní zvířátka a zvoneček. Délka pochodu je asi 7 km. Těšíme se na koledy.

 

Od/kdy: 
18. Prosinec 2009
oddíly: